We hebben beslist om voorlopig geen online bestellingen meer aan te nemen. 
Ook leveren aan huis zal dus –voorlopig- niet meer mogelijk zijn.  Sinds kort kan je ons varkensvlees kopen in de meeste Carrefour winkels over heel Vlaanderen.  Het vlees wordt verkocht onder de naam “varken van weleer”.  Het betreft een nauwe samenwerking tussen het slachthuis, Carrefour  en enkele Duroc varkenskwekers verspreid over Vlaanderen.